αιγοπροβατα

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Κτηνοτρόφων: Ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των ενστάσεων

Προχωράει η διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων για τις αιτήσεις ενίσχυσης των κτηνοτρόφων (Μέτρο 22), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται η εξειδίκευση των κριτηρίων της πολλαπλής συμμόρφωσης που σχετίζονται μόνο με ευρήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συνδέονται κατευθείαν με την επιλεξιμότητα του μέτρου.

Επίσης, ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις νεοεισερχόμενων.