Ελαιοκαλλιέργεια: Η βιολογική καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη

Ο πυρηνοτρήτης είναι πεταλούδα και έχει συνολικά 3 γενεές το χρόνο. Η πρώτη γενεά προσβάλλει τα άνθη το μήνα Μάιο (ανθόβια γενεά), η δεύτερη γενεά τους νεαρούς καρπούς τον Ιούνιο και αρχές Ιουλίου και η τρίτη γενεά τα φύλλα και τους οφθαλμούς τον Σεπτέμβριο.

Στους ελαιώνες βιολογικής γεωργίας η καταπολέμηση της ανθόβιας γενιάς του εντόμου είναι σημαντική με στόχο τη μείωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της επόμενης (καρπόβιας) γενιάς που είναι πιο επιζήμια για τον ελαιόκαρπο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί με βιολογικά φάρμακα.

Ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανθοφορίας, στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας συστήνεται επέμβαση με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας (Bacillus thuringiensis) όταν έχουν ανοίξει 5-25% των ανθέων.

Στόχος της επέμβασης είναι η μείωση του πληθυσμού της επόμενης γενιάς, της καρπόβιας, όπου οι προνύμφες εισέρχονται γρήγορα στο εσωτερικό των καρπών οπότε αντιμετωπίζονται δύσκολα με τα βιολογικά σκευάσματα.

Στην περίοδο της άνθισης προτείνεται η χρήση σκευασμάτων του βακίλου για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων. Ο πυρηνοτρήτης αντιμετωπίζεται και με βιολογικούς εχθρούς (αρπακτικά έντομα) οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται από τους παραγωγούς .

Πληροφορίες από Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων του ΥΠΑΑΤ