γεωργια

Έλεγχοι ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομα δηλωθείσες εκτάσεις σε ΕΑΕ – Διασταύρωση στοιχείων Κτηματολογίου

Διασταυρώσεις στοιχείων που δηλώθηκαν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης 2021 από τους παραγωγούς με αυτά του Κτηματολογίου θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά το επόμενο διάστημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει με σκοπό την επιβεβαίωση ή μη των δηλωθέντων εκτάσεων από τους γεωργούς στην ΕΑΕ 2021 με τις εκτάσεις των πραγματικά κατόχων.

Συγκεκριμένα και εν όψει του νεότερου διασταυρωτικού που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο 2021 για την χορήγηση της βασικής ενίσχυσης έτους υποβολής αιτήσεων 2021, θα πραγματοποιηθούν γεωχωρικοί διασταυρούμενοι έλεγχοι με την βάση της ανάρτησης του Κτηματολογίου (Νοέμβριος 2021) και την βάση του λειτουργούντος Κτηματολογίου (Οκτώβριος 2021), στις εγγραφές των οποίων καταγράφονται ως κύριοι, διάφοροι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Αγροτεμάχια που εμπίπτουν εντός περιοχών ανάρτησης ή λειτουργούντος Κτηματολογίου, όπου οι εγγραφές εμφανίζουν ως κύριο, το Ελληνικό Δημόσιο και εντός αυτών βρίσκονται αγροτεμάχια ΕΑΕ που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα/ μισθωμένα από φυσικά πρόσωπα θα μηδενιστούν και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις/ κυρώσεις.