σιταρι-γεωπονος

ΕΛΓΑ: Ανάρτηση πινάκων κατάταξης για τις 140 θέσεις γεωπόνων

Αναρτήθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι πίνακες κατάταξης της ειδικότητας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ για την ΣΟΧ2/2021 που αφορούσε την πρόσληψη 140 γεωπόνων ΠΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.