ελγα

ΕΛΓΑ: Προσλήψεις 12 γεωπόνων – Ο πίνακας κατάταξης

Αναρτήθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994.

Οι προσλήψεις αφορούν 12 θέσεις συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ηρακλείου με απασχόληση έως 8 μήνες προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα εκτιμήσεις ζημιών που έχουν σημειωθεί σε καλλιέργειες.

Δείτε τον πίνακα κατάταξης εδώ.