ξεκινωνας-με-τη-γεωργια

ΕΛΓΑ: Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών ανά είδος για το 2020

Την ειδική ασφαλιστική εισφορά που θα κληθεί να καταβάλλει στον ΕΛΓΑ κάθε ασφαλισμένος παραγωγός και κτηνοτρόφος για το 2020 καθώς και η ασφαλιζόμενη αξία ανά είδος περιέχονται μεταξύ άλλων στην Απόφαση που αφορά τη Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έως τις 15 Ιουνίου 2020.

Δείτε τα ποσά της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ανά είδος στο Παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης εδώ.