ΧΡΗΜΑΤΑ

ΕΛΓΑ: Τελευταία παράταση πληρωμής της ασφαλιστικής εισφοράς 2022

Έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 έχουν περιθώριο οι παραγωγοί για την εμπρόθεσμη καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΑ ουδεμία νέα παράταση πρόκειται να δοθεί διότι έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο δυνατότητος εκ μέρους του Οργανισμού, αφού η αποπληρωμή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς έτους 2022 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί την 31η Μαρτίου 2023.

Παραγωγοί οι οποίοι ζημιώθηκαν εντός του 2022 και η αποζημίωσή τους εκκρεμεί, οφείλουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία ώστε να είναι δικαιούχοι αυτής.