ΧΡΗΜΑΤΑ

ΕΛΓΑ: Τελευταία προθεσμία καταβολής της εισφοράς 2021

Δεν θα χορηγηθεί νέα παράταση στην ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2021, η οποία λήγει στις 31 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι η αρχική ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής ήταν η 30η Μαρτίου 2022 και ακολούθησαν σειρά παρατάσεων του χρόνου πληρωμής.

Σε περίπτωση μη καταβολής, οι παραγωγοί δεν θα αποζημιωθούν για ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν στις καλλιέργειες φυτικού και ζωικού κεφαλαίου εντός του 2021, μεταξύ των οποίων και οι καταστρεπτικές ζημίες από τις Πυρκαγιές του καλοκαιριού, του ιδίου έτους.