Ελιά: Μην καταστρέφετε τα ζιζάνια-Η σωστή αντιμετώπιση του εντόμου καλόκορις

Το καλόκορις είναι έντομο πολυφάγο που περιστασιακά, κατά τόπους ζημιώνει τα άνθη της ελιάς. Συνήθως βρίσκεται στα ζιζάνια των ελαιώνων και τρέφεται από τα άνθη τους (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, βρούβα, κ.α.) χωρίς να προκαλεί ζημιά οικονομικής σημασίας στα ελαιόδεντρα.

Μπορεί να ζημιώσει την παραγωγή προκαλώντας πτώση τμήματος ή ολόκληρης της ανθοταξίας στα ευαίσθητα βλαστικά στάδια της ελιάς, που είναι από την ανάπτυξη των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι το κρόκιασμα.

Κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων βλαστικών σταδίων:

  • Μην καταστρέφετε τα ζιζάνια, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της άνθησης. Αυτό αποτελεί το κυριότερο προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση του καλόκορις. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό συνίσταται να διατηρούνται ζώνες με ζιζάνια μέσα στον αγρό και περιφερειακά αυτού.
  • Ελέγχετε τακτικά τους ελαιώνες, ιδιαίτερα όταν η ανθοφορία είναι χαμηλή. Συνιστάται χημική αντιμετώπιση μόνο όπου διαπιστώνεται σημαντικός αριθμός εντόμων (6-7 άτομα/κλαδί μήκους 50-60 εκ.).