Ελιά: Συνδυασμένη καταπολέμηση ρυγχίτη με πυρηνοτρήτη

Ο ρυγχίτης είναι ένα μικρό σκαθάρι με κεραμιδί χρώμα μεγέθους περίπου 0,5 εκ., και χαρακτηριστικό ρύγχος.

Μετά το τέλος της καρπόδεσης τρέφεται με τους καρπούς της ελιάς οι οποίοι εμφανίζουν αργότερα χαρακτηριστικές τρύπες μορφής «κρατήρα» στην επιφάνειά τους.

ρυγχιτης1

Στους ελαιώνες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές από Ρυγχίτη το προηγούμενο έτος, συστήνεται να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον Πυρηνοτρήτη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης.

Πληροφορίες από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ΥπΑΑΤ