κρασι2

Ελληνικές εξαγωγές οίνου: Οι ποικιλιακοί οίνοι πωλούνται ακριβότερα

Ισχυρό χαρτί στην αξία των εξαγωγών οίνου φαίνεται να αποτελούν οι ελληνικές ποικιλίες σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ.

Από τις συνολικές εξαγωγές ελληνικών οίνων το 2017 οι οίνοι ΠΟΠ αντιπροσωπεύουν το 32,69% (2016: 34,86%) των συνολικών αποστολών οίνου της χώρας, οι οίνοι ΠΓΕ το 38,90% (2016: 37,28%), οι ποικιλιακοί οίνοι το 3,08% (2016: 4,16%), οι άλλοι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη και χωρίς ποικιλία το 24,83% (2016: 25,66%) και οι αποστολές γλευκών το 0,51% (2016: 1,91%).

Αν και αποτελεί ευχάριστη έκπληξη το ποσοστό των εξαγωγών οίνων ΠΟΠ, αντίθετα εντύπωση προκαλεί η χαμηλή μέση τιμή εξαγωγής τους έναντι των κατηγοριών ΠΓΕ και ποικιλιακών, στα 2,95 €/kg καθαρού βάρους, όταν το ποσοστό των εμφιαλωμένων ΠΟΠ που εξάγονται ανέρχεται στο ύψος του 89,11%.

Οι οίνοι ΠΓΕ εξάγονται με υψηλότερη μέση τιμή από τους οίνους με ΠΟΠ, δηλαδή στα 3,51 €/kg (2016: 3,48 € / kg), όταν σχεδόν το σύνολο τους εξάγεται σε εμφιαλωμένη μορφή (99,17%), ενώ αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση τους σε αξία το 2017, έναντι του 2016 (+8,99%).

Υψηλότερη όλων είναι η μέση τιμή εξαγωγής των ποικιλιακών οίνων με 3,76 €/kg καθαρού βάρους, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση της αξίας τους κατά 86,01 % έναντι του 2016, με εντυπωσιακή επίσης αύξηση κατά 105,75% σε όγκο.

Αν και αντιπροσωπεύουν 1/4 των εξαγωγών οι οίνοι χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη και χωρίς ένδειξη ποικιλίας, εξάγονται με μέση τιμή 1,59 €/kg (2016: 1,56 €/kg) και το δυσάρεστο είναι ότι πρόκειται για εμφιαλωμένους οίνους, αφού οι χύμα οίνοι αυτής της κατηγορίας αποτελούν το 8,07%. Σύμφωνα με περαιτέρω επεξεργασία που πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, οι οίνοι αυτοί απευθύνονται στη γερμανική αγορά.

Συμπερασματικά τη μεγαλύτερη αξία στις συναλλαγές αποφέρουν οι οίνοι ΠΓΕ ακολουθούν υπολειπόμενοι κατά 5,5 εκ. € οι οίνοι ΠΟΠ με σχεδόν ίδιες ποσότητες και έπονται οι ποικιλιακοί οίνοι.

Ακριβώς αντίστροφη είναι η κατάταξή τους, όσον αφορά την μέση τιμή στις διεθνείς συναλλαγές με τους ποικιλιακούς οίνους να εξάγονται με την υψηλότερη μέση τιμή (3,76 € / kg), να ακολουθούν οι οίνοι ΠΓΕ (3,51 € / kg) και τέλος να κατατάσσονται τρίτοι οι οίνοι ΠΟΠ (2,95 € / kg).