γουρουνι

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση του αριθμού των σημαντικότερων παραγωγικών ζώων

Αύξηση του αριθμού σε όλα τα σημαντικότερα είδη παραγωγικών ζώων σημειώθηκε το 2017 σύμφωνα με την τελευταία Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα.

Συγκεκριμένα, οι μεταβολές του αριθμού των σημαντικότερων ειδών ζώων, ήταν:

  • στον συνολικό αριθμό των βοοειδών, αύξηση κατά 0,3% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 τα βοοειδή ανήλθαν σε 615.273, ενώ το 2016 σε 613.390,
  • στον συνολικό αριθμό των χοίρων, αύξηση κατά 2,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 οι χοίροι ανήλθαν σε 716.856, ενώ το 2016 σε 697.724,
  • στον συνολικό αριθμό των προβάτων, αύξηση κατά 1,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 τα πρόβατα ανήλθαν σε 8.827.820, ενώ το 2016 σε 8.680.235,
  • στον συνολικό αριθμό των αιγών, αύξηση κατά 0,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 οι αίγες ανήλθαν σε 3.998.205, ενώ το 2016 σε 3.975.504,
  • στον συνολικό αριθμό των ορνίθων, αύξηση κατά 4,8% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 οι όρνιθες ανήλθαν σε 37.262.320, ενώ το 2016 σε 35.544.837.

Όσον αφορά των αριθμό των κυψελών μελισσών, αυτές σημείωσαν αύξηση κατά 4,2% και ανήλθαν το 2017 σε περίπου 1,6 εκατ.

Τέλος, μείωση παρατηρήθηκε κυρίως στις γαλοπούλες (-3,9%) και στα κουνέλια (-3,4%).