Έναρξη πληρωμών για τα Σχέδια Βελτίωσης

Ξεκίνησε η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της πρώτης δόσης για τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πληρωμές αφορούν τους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και έχουν προχωρήσει στους φακέλους πληρωμής.