επνεδυσεις-χρηματα

Ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Μικροπιστώσεων για τον Αγροδιατροφικό τομέα

Στην χορήγηση δανείων ύψους μέχρι 25.000 ευρώ με ελάχιστες ή καθόλου εξασφαλίσεις και με επιδότηση του επιτοκίου για τα πρώτα έτη αποπληρωμής στοχεύει η δημιουργία του νέου Ταμείου Μικροπιστώσεων για τον Αγροδιατροφικό τομέα.

Ταυτόχρονα θα παρέχεται η δυνατότητα στήριξης στους ωφελούμενους παραγωγούς ή επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους χρηματοδότηση, ώστε να αναπτύξουν και να εκτελέσουν σωστά το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Παράλληλα, η στρατηγική αυτή περιορίζει σημαντικά το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, στοχεύοντας στην προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων ώστε να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα παρόχων μικροπιστώσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.