γεωργια

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017: Έλεγχος των δασικών χαρτών πριν την οριστική υποβολή

Τους αναρτημένους Δασικούς χάρτες θα πρέπει να ελέγξουν οι παραγωγοί για το εάν τα αγροτεμάχια που δήλωσαν ή σκοπεύουν να δηλώσουν στην Ενιαία Αίτηση του έτους 2017 μέχρι τις 15 Ιουνίου εμπλέκονται χωρικά με χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις.

Για τα αγροτεμάχια που εμπλέκονται, οι παραγωγοί πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Για να δείτε τις περιοχές για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη πατήστε εδώ.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής της ΕΚΧΑ Α.Ε εδώ.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας συντείνει στην ομαλή καταβολή των δικαιούμενων κοινοτικών ενισχύσεων για κάθε δικαιούχο.

Πληροφορίες για την ανάρτηση ή την υποβολή αντίρρησης δασικού χάρτη παρέχονται από τα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), όπου ανήκει η περιοχή σας. Για να δείτε τα συγκροτημένα ΣΥΑΔΧ ανά περιοχή με τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας τους πατήστε εδώ.​​ ​​​