Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017: Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με το 2016

Η πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων (επιδοτήσεων) καθώς και όσων μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή ζώα, περνάει μέσα από τη σωστή συμπλήρωση της μοναδικής αίτησης που χρειάζεται να υποβάλλει κάθε έτος ο γεωργός/κτηνοτρόφος. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που τελικά θα οδηγήσουν στην έγκριση της πληρωμής των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  στον ενδιαφερόμενο παραγωγό.

Μέσω της ίδιας αίτησης υποβάλλεται η δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής προς τον ΕΛΓΑ, για την ασφάλιση της παραγωγής και παράλληλα από τα στοιχεία της αίτησης ενημερώνεται το Μητρώο Αγροτών και Εκμεταλλεύσεων.

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από τις σημαντικότερες αλλαγές στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 σε σχέση με το 2016.

 • ∆έσμευση ΑΦΜ με τη χρήση πιστοποίησης μέσω TaxisNet
 • Υποχρεωτική καταχώριση email
 • Στην Ενότητα καταχώρισης του τραπεζικού λογαριασμού συμπληρώνονται και οι συνδικαιούχοι (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο)
 • ∆εν επιτρέπεται αλλαγή λογαριασμού όταν υπάρχει κάρτα αγρότη.
 • Καταργείται η υποχρεωτική επισύναψη πρώτης σελίδας
 • Προσθήκη δικαιολογητικού για το είδος σύνταξης (εξισωτική)
 • Η αίτηση πληρωμής Βιολογικών Καλλιεργειών γίνεται παράλληλα με την υποβολή της δήλωσης καλλιέργειας.
 • Νέα συνδεδεμένα καθεστώτα:
  – Κορινθιακή σταφίδα
  – Κρόκος Κοζάνης
  – Μηλοειδή
  – Καρποί με κέλυφος
  – Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή
 • ∆υνατότητα υποβολής δήλωσης χωρίς καμία μεταβολή
 • Σε περίπτωση ύπαρξης αιγοπροβάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των Σπάνιων Φυλών  υπάρχει ειδικό πεδίο όπου θα καταχωρείται η φυλή.
 • Προσυμπληρωμένη η παράλληλη δράση στα αγροτεμάχια που έχει ζητηθεί να ενταχθούν σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Το κόστος της δήλωσης αναγράφεται πάνω σε αυτήν.