γεωργια

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017: Πιθανή παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου

Τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων Ενίαιας Ενίσχυσης 2017 κατά ένα μήνα για όσα κράτη-μέλη το επιθυμούν, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Επιτρόπου Phil Hogan, κατόπιν αιτημάτων από ορισμένες χώρες μέλη της Ε.Ε.

Να τονιστεί ότι, αν και είναι πολύ πιθανό να δοθεί παράταση στην υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων 2017 και στη χώρα μας, δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εφόσον δοθεί παράταση, η προθεσμία θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017.