οπεκεπε

Ενιαία Ενίσχυση: Χωρίς ποινές καθυστέρησης 700.000 αιτήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 15/06/2016 είχαν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό του σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ 700.000 αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης.

Οποιεσδήποτε άλλες εκτιμήσεις ή σχόλια που ακούγονται ή γράφονται απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

Με βάση την εκτίμηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων θα ανέλθει σε περίπου 710.000.

Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό μέχρι 11 Ιουλίου για την υποβολή των αιτήσεων. Στις περίπου 10.000 αιτήσεις που θα υποβάλλονται από τις 16 Ιουνίου και μετά θα επιβληθούν οι ανάλογες ποινές.

Συγκεκριμένα, για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής, ο γεωργός χάνει 1% της ενίσχυσης για την οποία θα κριθεί δικαιούχος και 3% από την αξία των δικαιωμάτων που αιτείται να του χορηγηθούν.

Μετά τις 11 Ιουλίου 2016 καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή και κατά συνέπεια ο γεωργός δεν μπορεί να λάβει καμία οικονομική ενίσχυση.