Ενημέρωση για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD Ανατολικής Πελοποννήσου

17 Απριλίου 2019 – Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα σε συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης διοργανώνουν εκδήλωση για ενημέρωση σχετικά με την 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD – Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 18.00, στην Αίθουσα της ΠΕΔ Πελοποννήσου (πρώην ΤΕΔΚ), στη Σπάρτη (Δωριέων 11).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00 Προσέλευση

18:15 Έναρξη Εκδήλωσης – Χαιρετισμοί

18:30 «Παρουσίαση της υποψηφιότητας αναγνώρισης του “Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα” στο Πρόγραμμα MaB-UNESCO» Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Παναγιώτης Γεωργοστάθης, Φυσικός Μ.Sc. – Ενέργεια & Περιβάλλον

19:00 «Επενδύστε στην Ανατολική Πελοπόννησο»: Παρουσίαση της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος  LEADER/CLLD Μαρία Μπούζιου, Γεωπόνος, Συντονίστρια LEADER/CLLD – Γεώργιος Μπόκος, Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής

19:30-20:00 Ερωτήματα – Τοποθετήσεις – Προτάσεις συμμετεχόντων