εκθεση

Ενημερωτική ημερίδα για τα Προγράμματα Προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων 2019

18 Φεβρουαρίου 2019 – Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερωτική ημερίδα με θέμα:

Προγράμματα Προώθησης – Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το 2019

Η ημερίδα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, στο  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, Αθήνα.

Πρόγραμμα

9:30-10:00 Προσέλευση – Εγγραφές

10:00-12:00 Χαιρετισμός από Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Νικόλαο Αντώνογλου

Παρουσίαση της Γενικής Δ/νσης Τροφίμων Υπ.Α.Α.Τ., Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης κα. Χρυσούλα Παπαδημητρίου

Ευρωπαϊκή Πολιτική ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων, Εκπρόσωπος Ε.Ε, Γενική Δ/νση Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, Unit B1 – External communication and promotion policy, κ. Κων/νος Γκολφίδης

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2019 , Εκπρόσωπος Ε.Ε, Γενική Δ/νση Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, Unit B1 – External communication and promotion policy, κα. Βαρβάρα Μπεκτασιάδου

12:00-12:30 Διάλειμμα

12:30-14:30 Ερωτήσεις –Συζήτηση – Ολοκλήρωση εργασιών της ημερίδας