συνεδριο

Ενημερωτική συνάντηση για το Μέτρο 16 «Συνεργασία»

14 Ιουνίου 2018 – Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, διοργανώνει στη Λάρισα, την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στο Ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL (Λεωφ. Φαρσάλων 182) ώρα 9:30-14:00, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η συνάντηση αυτή απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα όπως Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), σε στελέχη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων (ΔΑΥ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), σε τεχνικούς συμβούλους, καθώς και σε εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας της Περιφέρειας.

Η γεφύρωση μεταξύ των παραγωγικών φορέων και της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας μέσω του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ αποτελεί σημαντική πρόκληση προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα (γεωργικές & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις), αλλά και στον τομέα των τροφίμων.

Στόχοι της συνάντησης είναι:

  • η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης και η πρόσκληση του Μέτρου 16
  • η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ),
  • η ανάδειξη των σχετικών αναγκών ως προς τους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας για τον αγροδιατροφικό τομέα,
  • η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ

Πρόγραμμα

9:30 – 10:00 Προσέλευση

10:00 – 10:30 Χαιρετισμοί

Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

10:30 – 12:00 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ

Συντονισμός
Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου, Προϊσταμένη Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020

Προοπτικές συνεργασίας και καινοτομίας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020
Ευαγγελία Τζουμάκα, Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020

Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Θεσσαλίας

Θεσμικό πλαίσιο και Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020
Μαρία Τσάρα, Προϊσταμένη Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020

12:00 – 12:30 Διάλειμμα

12:30 – 14:00 Συζήτηση & ανταλλαγή απόψεων