γεωργια

Ενημερωτικές ημερίδες για τη νέα ΚΑΠ

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης διοργανώνουν ενημερωτικές ημερίδες Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Οι δύο ενημερωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

Στη Βέροια: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον, 15:30 με 20:30.

Στην Κοζάνη: Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, Κτίριο ΖΕΠ, Αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής, 10:30 με 14:30.

Στις ημερίδες θα συζητηθούν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020.

Δείτε το Πρόγραμμα για την ημερίδα της Βέροιας εδώ

Δείτε το Πρόγραμμα για την ημερίδα της Κοζάνης εδώ

Δηλώστε συμμετοχή έως την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 εδώ.