Ενισχύσεις 26 εκατ. € για καλλιέργειες καρπουζιού, πατάτας, θερμοκηπίων και στη βουβαλοτροφία

Άμεσες επιχορηγήσεις για τη στήριξη επιχειρήσεων του πρωτογενούς γεωργικού τομέα στη χώρα μας, ύψους 26 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ενισχύσεις αφορούν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στους τομείς της βουβαλοτροφίας, της υπαίθριας παραγωγής καρπουζιού, της θερμοκηπιακής γεωργικής παραγωγής (εξαιρουμένης της Κρήτης) και της θερινής και φθινοπωρινής παραγωγής πατάτας.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού και μετά από αυτήν.

Οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.