αιγοπροβατα

Ενισχύσεις 40,2 εκατ. € σε 44.952 αιγοπροβατοτρόφους

Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η επεξεργασία χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε αιγοπροβατοτρόφους.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ανέρχεται σε 40,2 εκατ. € και αφορά 44.952 δικαιούχους.

Το μοναδιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης καθορίζεται σε:

  • 5ευρώ ανά αίγα και
  • 5ευρώ ανά προβατίνα

Ο κάθε κτηνοτρόφος μπορεί να ενημερωθεί για τα δικαιούμενα ποσά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Καρτέλα του Αγρότη” εδώ.

Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εδώ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2016 δεν απαιτείται νέος κωδικός.