σταφυλια

Ενισχύσεις για τους παραγωγούς κορινθιακής σταφίδας

Ποσό 57,7 ευρώ ανά στρέμμα θα λάβουν οι παραγωγοί κορινθιακής σταφίδας ως ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος που έχουν υποστεί, λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Η υπουργική απόφαση υπεγράφη (ΦΕΚ: 2236 Β/6-5-2022) με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 4,6 εκατ. € και αφορά 5.909 παραγωγούς που βρίσκονται στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων και καλλιεργούν 85.823 στρέμματα κορινθιακής σταφίδας.

Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες η ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον χρόνο πληρωμής των παραγωγών σταφίδας.