ζαχαροτευτλα

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε παραγωγούς ζαχαρότευτλων

Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε παραγωγούς ζαχαρότευτλων.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2018 και να διατηρούν τουλάχιστον 1 στρ. ζαχαρότευτλων.

Το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται σε 85 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ζαχαρότευτλων.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί κατ’ ανώτατο όριο  ανέρχεται σε 1.100.000 €.

Σημειώνεται ότι για την τριετία 2017-2019 έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας συνολικού ύψους περίπου 74,3 εκατ. € στον γεωργικό τομέα.