χρηματα

Ενισχύσεις σε αγρότες και μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία

Εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και το Ευρωκοινοβούλιο το Εξαιρετικό Προσωρινό Μέτρο Στήριξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός που αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει ο δρόμος για τη διάθεση ενισχύσεων – που μπορεί να φθάσει σε ποσοστό 2% του ΠΑΑ –  σε αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ για κάθε αγρότη και 50.000 ευρώ για κάθε μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε παράλληλα την επέκταση του χρόνου καταβολής της συγκεκριμένης ενίσχυσης μέχρι τον Ιούνιο του 2021 με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων να ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το σχέδιο κανονισμού αναμένεται να κατατεθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση και εν συνεχεία ο νέος νόμος της ΕΕ θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδας της και θα τεθεί σε άμεση ισχύ.