ellinikigeorgiagr

Ενισχύσεις σε γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών | Δικαιούχοι και ποσά | Μέτρο 13

Ετήσια ενίσχυση δικαιούνται οι γεωργοί τόσο των ορεινών όσο και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα για την αντιμετώπιση πρόσθετων δαπανών.

Οι ενισχύσεις αυτές δίνονται μέσω του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε
περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω υπομέτρα:

 • Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.
 • Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.
 • Υπομέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.

Η Δημόσια Δαπάνη για το 2022 ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ. Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης.

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία :

 • Είναι ενεργοί γεωργοί
 • Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των παραπάνω περιοχών
 • Είναι ενήλικα άτομα και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

Το ύψος ενίσχυσης ανά υπομέτρο:

 • Υπομέτρο 13.1 : 125 ευρώ ανά εκτάριο
 • Υπομέτρο 13.2 : 81 ευρώ ανά εκτάριο (νέα οριοθέτηση) 25 ευρώ ανά εκτάριο (παλαιά οριοθέτηση)
 • Υπομέτρο 13.3 : 81 ευρώ ανά εκτάριο

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 εκτάρια (ha) μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως :

 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha : χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,
 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha : χορηγείται 80% της ενίσχυσης,
 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha : χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
 • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha.

Η υποβολή των Αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, προσμετρώντας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022, η οποία λήγει την 30η Ιουνίου 2022, και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Σε περίπτωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (παράταση), προσαρμόζεται αντιστοίχως η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 13.