προβατα-κτηνοτροφια

Ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους | Μέτρο 22 – 2η Πρόσκληση: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων για τη 2η Πρόσκληση του Μέτρου 22 (νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2022, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση εδώ και να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέχρι την Παρασκευή 31-03-2023 εδώ.