αιγοπροβατα

Ενισχύσεις σε νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους: Αιτήσεις έως τις 23 Μαρτίου

Από τις 17 και μέχρι τις 23 Μαρτίου 2023 θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης-πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι ΕΑΕ έτους 2021 των κλάδων αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας μέσω της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 22 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται εδώ.

Ο προϋπολογισμός της 2ης Πρόσκλησης ανέρχεται σε 4,1 εκ. € ενώ συνολικά μέσω του Μέτρου 22 διατέθηκαν για τη στήριξη της κτηνοτροφίας πόροι της τάξης των 98,3 εκ. €.

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση των επιλέξιμων ζώων και βάσει της έδρας της εκμετάλλευσης.

Βρείτε την 2η Πρόσκληση του Μέτρου 22 εδώ.