φωτια

Ενισχύσεις σε παραγωγούς ύψους 2 εκατ. € για την αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές

Συνολικό ποσό ύψους 2 εκατ.€ θα διατεθεί από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιές κατά το έτος 2017.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, θα διατεθούν τα παρακάτω ποσά για την κάλυψη ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου:

  • 1.000.000€ το έτος 2019,
  • 800.000€ το 2020 και
  • 200.000€ το 2021.

Ανώτατα ποσά

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν αποκαταστήσει τις ζημιές στην γεωργοκτηνοτροφική τους εκμετάλλευση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021.

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε:

  • 150.000 ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και
  • 70.000 ευρώ για τα λοιπά

Στο σύνολο της η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών.

Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού που υπερβαίνει τα 60.000 θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

Σε ποιες περιοχές θα δοθούν ενισχύσεις

Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον έχει καεί μία ενιαία έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων και ειδικά για τη νησιωτική χώρα, μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων. Στη νησιωτική χώρα δεν περιλαμβάνονται η Κρήτη και η Εύβοια.

Δείτε τις επιλέξιμες πυρκαγιές για το έτος 2017: