μελισσα-κυψελη

Ενίσχυση έως 100% για ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της Μελισσοκομίας

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας και συγκεκριμένα μέσα από τη δράση 6.1 “Εφαρμοσμένη Έρευνα”, θα ενισχυθούν τα έτη 2018 και 2019 ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της Μελισσοκομίας.

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι του 100% της δαπάνης υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και δικαιούχοι είναι Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

Οι δαπάνες καλύπτουν μεταξύ άλλων τις αμοιβές προσωπικού, προμήθεια εξοπλισμού, οδοιπορικά, δαπάνες εξωτερικών συνεργατών κλπ.

Δείτε τα θεματικά πεδία στα οποία μπορούν να ενταχθούν τα ερευνητικά πεδία καθώς και περισσότερες πληροφορίες στη σχετική Απόφαση εδώ.