Ενίσχυση επιχειρήσεων αγροδιατροφής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τη σύμπραξη επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ενισχύει με ποσοστό έως και 80% για ένα σύνολο δαπανών, το πρόγραμμα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε έναν ή περισσότερους από οκτώ θεματικούς τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ των οποίων βρίσκεται η Αγροδιατροφή και οι Τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων της σχετικής πρόσκλησης λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης -επιχειρήσεις και συμπράξεις- δύνανται να επιχορηγηθούν για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 20.000€ το ελάχιστο έως και 400.000€ το μέγιστο (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.), για δαπάνες προσωπικού, οργάνων και ερευνητικού εξοπλισμού, έρευνας επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λοιπά γενικά και λειτουργικά έξοδα, τα οποία θα αφορούν:

  • Καινοτομία
  • Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα
  • Πειραματική ανάπτυξη

To One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να μεσολαβήσει και να καθοδηγήσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να έρθουν σε επαφή με ερευνητικούς φορείς της περιοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εδώ, είτε να απευθυνθούν στην oμάδα του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – One Stop Liaison Office στα τηλέφωνα: 2313319668-7, 2313319790, 2313 319705