λιπασμα

Ενίσχυση για την αγορά λιπασμάτων: Οι δικαιούχοι | Σε αναμονή της Υ.Α.

Τη χορήγηση 60 εκατ. ευρώ σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες καθώς και σε νομικές οντότητες στον πρωτογενή τομέα για την αγορά λιπασμάτων περιλαμβάνει τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.

Η ενίσχυση των 60 εκατ. ευρώ, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, προβλέπεται να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και ανεκχώρητη. Επίσης, η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η διαδικασία και τα κριτήρια καταβολής της ενίσχυσης των 60 εκατ. ευρώ θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση στην οποία θα εξειδικεύονται οι δικαιούχοι και η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων κλπ.