Λιπασματα

Ενίσχυση στα λιπάσματα: Εντός των επόμενων ημερών η καταβολή | Το ποσό της ενίσχυσης

Εντός των επόμενων ημερών θα καταβληθεί η ενίσχυση για τα λιπάσματα σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 10,95% των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων που έχουν γίνει το χρονικό διάστημα από 1/10/2021 έως και 30/9/2022.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επαγγελματίες αγρότες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα.