μεταποιηση

Ένταξη νέων επενδυτικών έργων στη δράση μεταποίησης του ΠΑΑ

Επιπλέον 25 επενδυτικά έργα εντάσσονται στη Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό», με δικαιούχους πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, του αγροδιατροφικού τομέα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το συνολικό ποσό των νέων πράξεων ανέρχεται σε 28.3 εκατ. € και πλέον ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων της δράσης 4.2.1 ανέρχεται σε 376,2 εκατ. €.

Οι αιτούντες, που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της νέας απόφασης ένταξης θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.