υπογραφη

Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΑ

Για την υλοποίηση εκπαιδεύσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού του, ο ΕΛΓΑ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών.

Οι εκπαιδεύσεις θα αφορούν, κατά κύριο λόγο, σεμινάρια εκτιμητικής διαδικασίας για τους γεωπόνους, επιμορφωτικά σεμινάρια για τους κτηνιάτρους, σεμινάρια για το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. για θέματα Ασφάλισης, Διαχείρισης Κινδύνων, Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κ.λπ.

Υποβολή αίτησης μπορούν να υποβάλουν:

  • Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ των ΑΕΙ & ΑΤΕΙ
  • Ερευνητές σε επιστημονικά / ερευνητικά κέντρα και Ιδρύματα
  • Διδάκτορες
  • Κάτοχοι συναφούς Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών

Δείτε όλες τις πληροφορίες στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ