ρυζι

Έως τα μέσα Μαΐου η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ρύζι

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος 2019.

Συγκεκριμένα, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης για το ρύζι παρέμεινε σχεδόν σταθερή σε σχέση με πέρυσι στα 29,83 €/στρέμμα. Πέρυσι οι παραγωγοί είχαν λάβει ενίσχυση 30 €/στρ. ενώ το 2018 είχε καθοριστεί στα  27,9 €/στρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου η καταβολή της πληρωμής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Μαΐου.