σταφιδα

Έως τις 10 Ιανουαρίου η παράδοση ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις έως τις 10 Ιανουαρίου 2020, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσον αφορά τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, αυτές οφείλουν να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τις συνολικές ποσότητες για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα καθώς και την μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγιων ανά παραγωγό έως την 31η Ιανουαρίου 2020.