Μελισσοκομία

Επαγγελματίες μελισσοκόμοι: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δωρεάν σεμινάρια του ΕΛΓΟ

Δωρεάν ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης για επαγγελματίες μελισσοκόμους θα διεξάγει το επόμενο διάστημα σε όλη τη χώρα ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια τριών ημερών (15 διδακτικές ώρες). Το χρονικό διάστημα υλοποίησης θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Ιουνίου 2022. Σε όλους τους καταρτιζόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιούνται στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή σε αίθουσες που θα παραχωρηθούν από τους μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς ή συλλόγους ή/και από τις Περιφερειακές Ενότητες ώστε να εξυπηρετήσουν σε τοπικό επίπεδο τους ενδιαφερόμενους.

Αίτηση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες Μελισσοκόμοι προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να απευθύνονται τόσο στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όσο και στους μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς – Συλλόγους της περιοχής τους, προκειμένου να αιτηθούν για τη συμμετοχή τους.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Μελισσοκόμων είναι οι εξής:

 • Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
 • Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
 • Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
 • Μελισσοκομικά φυτά
 • Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης
 • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
 • Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
 • Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών
  προϊόντων
 • Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
 • Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα)
 • Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών
  ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κ.λπ.)