αρδευση

Επενδύσεις εξοικονόμησης ύδατος | Δράση 4.1.2: Νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Νέα παράταση ανακοίνωση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή αιτήσεων στη Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) παρατείνεται έως τις 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13.00.

Επίσης, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του φυσικού φακέλου στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος ορίζεται η Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 11 Μαΐου 2021.