Τρόφιμα-Κώδικας

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στη Διαχείριση Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων

Την κατάρτιση 865 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στις 13 περιφέρειες της χώρας έχει αναλάβει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Στην πράξη περιλαμβάνονται ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης για τη διαχείριση και επεξεργασία αγροτικών αποβλήτων και την επεξεργασία μεταποίηση, υγιεινή, ασφάλεια και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα πέντε ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 120 ώρες και δομούνται ως εξής:
Α) Με σύγχρονη τηλεκατάρτιση 28 ώρες
Β) Με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση 92 ώρες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/7/2020 (ώρα 15.00 μ.μ.).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Πληροφοριακής Εφαρμογής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε εδώ.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.