γεωπονος-ελγα-αγροτης

Επιπλέον 1.052 γεωργικοί σύμβουλοι – Το κόστος της ετήσιας συνδρομής

Εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τα αποτελέσματα αξιολόγησης του 2ου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των υποψηφίων Γεωργικών Συμβούλων καθώς και η πιστοποίηση και εγγραφή 1.052 επιτυχόντων στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο πλέον αριθμεί 4.134 εγγεγραμμένους Γεωργικούς Συμβούλους, διαφόρων ειδικοτήτων.

Εντός των προσεχών ημερών θα είναι διαθέσιμη στο πληροφοριακό σύστημα agroadvisors.elgo.gr η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης και το πιστοποιητικό.

Διευκρινίζεται, ότι όσοι εκ των εκπαιδευομένων δεν ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα,  είτε δεν συμμετείχαν τελικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν υπέβαλλαν τα τεστ αξιολόγησης,  είτε έχουν αποτύχει σε όλα τα θεματικά πεδία που δήλωσαν στην αίτησή τους.

Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να υποβληθεί ένσταση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Κόστος ετήσιας συνδρομής

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής για τους Γεωργικούς Συμβούλους για όσο διάστημα παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων καθορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ ενώ για τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών στα τριάντα (30) ευρώ.

Η πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική υπουργική απόφαση.