τροφιμα

2ο Επιστημονικό Συνέδριο της EFSA «Διαμορφώνοντας μαζί το μέλλον της ασφάλειας τροφίμων»

14-16 Οκτωβρίου 2015 – Το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων(EFSA), με τίτλο «Διαμορφώνοντας μαζί το μέλλον της ασφάλειας τροφίμων»,  θα διεξαχθεί  στο Μιλάνο στις 14-16 Οκτωβρίου 2015.

Οι εκπρόσωποι της επιστημονικών φορέων και της επιστημονικής  κοινότητας με εξειδίκευση στην αξιολόγηση επικινδυνότητας, στην διαχείριση των τροφιμογενών κινδύνων και της επικοινωνίας της επικινδυνότητας, εντός και εκτός  Ευρώπης, προσκαλούνται να εγγραφούν διαδικτυακά για να συμμετάσχουν σε αυτό το σημαντικό επιστημονικό  γεγονός  που διοργανώνεται από την EFSA στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης 2015 (World EXPO 2015), της οποίας το κεντρικό θέμα είναι τα τρόφιμα.

Το συνέδριο θα εστιάσει σε δύο σημαντικά θέματα -την Επιστήμη της Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και την Επιστήμη , Καινοτομία και Κοινωνία.

Η οργάνωση του συνεδρίου περιλαμβάνει διαλέξεις και περιφερειακές συσκέψεις, με τις τελευταίες να καλύπτουν τα εξής θέματα:

  • Ανοιχτή διαδικασία αξιολόγησης επικινδυνότητας
  • Επιστημονικά δεδομένα: Από κοινού δημιουργία προστιθέμενης αξίας
  • Σημαντικές προκλήσεις για τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις- Σταθμίζοντας τα δεδομένα και αξιολογώντας τις αβεβαιότητες
  • Διατροφικές προκλήσεις στο μέλλον
  • Νέες προσεγγίσεις στον χαρακτηρισμό χημικών κινδύνων
  • Αξιολόγηση επικινδυνότητας των μικροβιολογικών κινδύνων-Προκλήσεις και Ευκαιρίες
  • Αναδυόμενα ζητήματα για την υγεία των φυτών και των ζώων- Η παγκόσμια διατροφή σε κίνδυνο
  • Προωθώντας την αξιολόγηση επικινδυνότητας για το περιβάλλον
  • Τεχνογνωσία για το μέλλον

Οι επιστήμονες καλούνται να υποβάλλουν περιλήψεις για το poster session. Συγκεκριμένα νέοι ερευνητές και επιστήμονες καλούνται να υποβάλλουν συμμετοχή και να παρουσιάσουν εργασίες σχετικές με τα θέματα του συνεδρίου. Οι περιλήψεις που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευτούν σε ένα ειδικό παράρτημα της Εφημερίδας της EFSA και οι σχετικές αφίσες θα παρουσιαστούν στο συνέδριο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης αφισών.

Οι περιλήψεις για την εν λόγω εκδήλωση πρέπει να υποβληθούν έως τις 3 Απριλίου 2015, εδώ.

Για την παροχή υποστήριξης με σκοπό τη  συμμετοχή νέων ερευνητών στο συνέδριο, η EFSA θα συμβάλλει οικονομικά στα έξοδα του ταξιδιού και της διαμονής σε συγκεκριμένους επιστήμονες των οποίων οι περιλήψεις θα επιλεγούν να παρουσιαστούν.

Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος αλλά για τις πρόσφατες ενημερώσεις που αφορούν στο συνέδριο μπορούν να ανευρεθούν εδώ.