εφοριαχρηματα

Επιστρεπτέα 6: Έως τις 16 Μαρτίου οι αιτήσεις χορήγησης

Έως τις 16 Μαρτίου θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6, οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», εφόσον έχει προηγηθεί η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι πληρωμές προβλέπεται να ξεκινήσουν προς τα τέλη της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Δικαιούχοι είναι όσοι παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών  κατά  τουλάχιστον 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από  200 ευρώ. Επίσης, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Απόφαση εδώ.