Επιστρεπτέα προκαταβολή και χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για επιτραπέζια ελιά και καπνών Βιρτζίνια

Ξεκίνησε η καταβολή των ενισχύσεων και για τους παραγωγούς  επιτραπέζιας ελιάς και καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια που είχαν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή.

Συγκεκριμένα, η καταβολή των ενισχύσεων στους συγκεκριμένους δικαιούχους πραγματοποιείται με παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου υπολογισμός.

Αναλυτικότερα:

  • Για το έτος ΕΑΕ 2018 σε 288 παραγωγούς καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια. Το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 511.335,99€. Συνολικά έχει καταβληθεί σε 507 παραγωγούς το ποσό των 907.745,99€.
  • Για το έτος ΕΑΕ 2019 σε 1.598 παραγωγούς επιτραπέζιας Ελιάς – λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190. Το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 1.407.696,17€. Συνολικά έχει καταβληθεί σε 9.594 παραγωγούς το ποσό των 8.593.749,17€.