ellinikigeorgia

Επιστροφή ενισχύσεων και πληρωμές προστίμων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Αναρτήθηκαν οι ειδοποιήσεις

Την επιστροφή ενισχύσεων που δεν έπρεπε να είχαν καταβληθεί καθώς και οφειλών από πρόστιμα λόγω κυρώσεων για το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2019, ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι γεωργοί θα πρέπει να ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» όπου έχουν αναρτηθεί οι ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών και οφειλών διοικητικών κυρώσεων.

Οι οφειλές χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:

  • Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά
  • Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις
  • Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης

Οι γεωργοί στους οποίους έχουν αναρτηθεί σχετικές ειδοποιήσεις θα πρέπει  να προχωρήσουν άμεσα στην καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και των οφειλών από κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης που τους έχουν υπολογιστεί.

Ενστάσεις

Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλουν έγγραφες παρατηρήσεις έως 16 Δεκεμβρίου 2020 στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία, που να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα συμπεριληφθούν στην παρτίδα πληρωμής της εξόφλησης.

Σε περίπτωση μη καταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και μη υποβολής έγγραφων παρατηρήσεων, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ή σε περίπτωση που οι έγγραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιμες, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα προχωρήσει την διαδικασία ανάκτησης.

Για την ηλεκτρονική καταχώρηση

Για την είσοδο σας στην εφαρμογή των Αχρεωστήτων Πρώτου Πυλώνα για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων ξεχωριστά ανά «ταυτότητα» οφειλής θα πρέπει αρχικά να μεταβείτε εδώ να επιλέξετε στο πεδίο Χρήση εφαρμογής την εφαρμογή Αχρεώστητα Πρώτου Πυλώνα .

Σημειώνεται ότι οι έγγραφες παρατηρήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., θα ληφθούν υπόψη χωρίς να χρειάζεται οι γεωργοί που τις υπέβαλλαν να προβούν οι ίδιοι σε ηλεκτρονική καταχώρησή τους.

Συμψηφισμός

Επισημαίνεται ότι, κατά την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης για όλους τους παραγωγούς που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας, εφόσον δεν διαπιστωθεί καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών/οφειλών, το εν λόγω ποσό ή τμήμα αυτού καλύπτεται από το τυχόν ποσό της εξόφλησης.

Σε περίπτωση άλλης αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του δικαιούχου σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π., πραγματοποιείται συμψηφισμός μέχρι είσπραξης του συνολικά οφειλόμενου ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τη συναίνεση, για το σκοπό αυτό, όπως αποτυπώνεται στο σημείο Ζ1 «Δηλώσεις και ανάληψη υποχρεώσεων» των κατ’ έτος υποβαλλόμενων Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Η διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν συνεχίζεται αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 EUR, εκτός των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις και κυρώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.