ρυζι

Επιτάχυνση του ρυθμού καταχώρησης των ποσοτήτων ρυζιού ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Την επιτάχυνση του ρυθμού καταχώρησης των ποσοτήτων ρυζιού από τους πιστοποιημένους φορείς ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι παραγωγοί ρυζιού για να λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι οφείλουν να παραδίδουν ελάχιστη ποσότητα 400 κιλά ανά στρέμμα σε πιστοποιημένους φορείς (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Οργανώσεις και Ομάδες παραγωγών, ορυζόμυλους και εταιρείες εμπορίας δημητριακών)

Οι ποσότητες παράδοσης, καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς στην ηλεκτρονική εφαρμογή Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, παρόλο που η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ανοικτή από την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ο ρυθμός καταχώρησης των ποσοτήτων δεν είναι ικανοποιητικός και πρέπει να επιταχυνθεί.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραμείνει ανοιχτή για καταχώρηση, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα δοθεί παράταση.