Επιχειρησιακές Ομάδες – Συνεργασία για το περιβάλλον: Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων

Εγκρίθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για τη Δράση 2 των Υπομέτρων:

  • 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας»
  • 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος σε 56 αιτήσεις στήριξης από τις 139 που υπεβλήθησαν. Εγκρίθηκαν 28 αιτήσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2 – Δράση 2, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 8,7 εκατ. € και 28 αιτήσεις  στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.5 – Δράση 2, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 4,6 εκατ. €.

Ο Διοικητικός Έλεγχος συνεχίζεται και στις υπόλοιπες αιτήσεις στήριξης της Δράσης 2 και σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αξιολογηθεί και να ενταχθεί το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων, έως το τέλος του χρόνου.

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν σχετικά με την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έως 16 Νοεμβρίου 2022.