μελι

Επιχορήγηση για αναλύσεις μελιού – Αιτήσεις έως 31 Ιουλίου

Έως και 100% ανέρχεται το ποσοστό επιχορήγησης για αναλύσεις δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια που δεν ξεπερνούν το ποσό των 10.000 €, μέσω της Δράσης 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

Δικαιούχοι είναι:

  • κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου), εφόσον τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγονται, διατίθενται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά και
  • πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συσκευάζοντας – τυποποιώντας και εμπορεύονται μελισσοκομικά προϊόντα προερχόμενα από Έλληνες παραγωγούς.
  • αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν αναλύσεις δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστήρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας.

Ως μέγιστο ύψος επιλέξιμων δαπανών καθορίζεται το ποσό των 30.000 €, ανά δικαιούχο σε κάθε μελισσοκομικό έτος.

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το υπόδειγμα της Αίτησης στην Πρόσκληση εδώ.